Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Dożynki 2017

Iformacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie

Opracowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” (ASF).
Treść infromacji

Informacja dotycząca problemów w odbiorze telewizji naziemnej

Mieszkańcy Gminy Jarczów
Wójt Gminy w związku ze zgłaszanymi problemami w odbiorze cyfrowej telewizji naziemnej wydał obwieszczenie w sprawie możliwości zgłaszania tych trudności do naszego urzędu.
Poniżej znajdują się obwieszczenie oraz druk oświadczenia.

Obwieszczenie Wójta
Druk Oświadczenia

Ostrzeżenie o upałach 30.07-04.08.2017r.

XVII Bieg Sobiborski

Kino na sianie 4-5 sierpnia 2017r.

Informacja o podpisaniu umowy na remont dachu na szkole podstawowej w Wierszczycy


Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 lipca 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski radnych.
 7. Dokonanie zmian w budżecie gminy głównie w związku z remontem dachu na budynku szkoły podstawowej w Wierszczycy, uszkodzonym w wyniku burzy w dniu 29 czerwca br. Kompletny materiał w tej sprawie będzie dostępny do wglądu radnych przed sesją. Aktualnie trwają prace kosztorysowe mające na celu ustalenie konkretnych prac i wydatków finansowych.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jarczowie

Informacja dotycząca realizacji zadania pn: "Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku"

Wójt Gminy Jarczów informuję, że zostały podjęte prace mające na celu wykonanie remontu mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku. Zakres prac będzie obejmował:
 • wykonanie nowego nagrobka granitowego,
 • wykonanie nowej płyty czołowej z nazwiskami zamordowanych,
 • wykonanie obrzeży wokół nagrobka oraz wysypanie kamieniem.
Zadanie zostało "Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Zamówienie z wolnej ręki - naprawa dachu na szkole podstawowej w Wierszczycy


Nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Jarczów

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,039,624 Unikalnych wizyt