Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Ferie 2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie pzystąpienia do konsultacji społecznych Strategicznego Planu Terytorialno-Funkcjonalnego

XII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
11 lutego 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Zatwierdzenie planu sieci szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych i granic ich obwodów w roku szkolnym 2016/2017
 9. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2015-2020
 10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Jarczów na 2016r.
  - przedstawienie planu pracy przez przewodniczącą komisji
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Jarczów na 2016r.
  - przedstawienie planu pracy przez przewodniczącego komisji
 13. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Jarczówza 2015r.
  - wystąpienie przewodniczących komisji
 14. Dyskusja.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 16. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość
  4. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
  5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Jarczów usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli
 17. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jarczów

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2016

Wójt Gminy Jarczów ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2016 roku oraz zaproszenie do wskazania osoby w pracy komisji konkursowej
Szczegóły

Wstępne zapisy chętnych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Wójt Gminy Jarczów informuje, że w dniach od 3 lutego 2016 r. do 19 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, będą prowadzone wstępne zapisy osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Jarczów do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Projekty będą realizowane w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:
 1. Montaż instalacji fotowoltaicznych
 2. Montaż kolektorów słonecznych
W zależności od ilości osób chętnych do uczestnictwa w danych projektach Gmina Jarczów będzie podejmowała decyzję o aplikowaniu o środku finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, wymaganych dokumentów oraz opłat znajdują się w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ JARCZÓW W LATACH 2016 –2018.


Regulamin naboru wniosków
Szacunkowe koszty instalacji fotowoltaicznych
Szacunkowe koszty instalacji kolektorów słonecznych
Ankieta kolektory słoneczne
Deklaracja udziału kolektory słoneczne
Umowa kolektory słoneczne
Ankieta instalacje fotowoltaiczne
Deklaracja udziału instalacje fotowoltaiczne
Umowa instalacje fotowoltaiczne

Bal Karnawałowy 2016

11 Światowy Dzień Wyborów

W dniu 4 lutego br. już po raz 11 obchodzony będzie Światowy Dzień Wyborów. Dzień ten ustanowiony został przez Światową Organizację Wyborczą (Global Elections Official - GEO) podczas Światowej Konferencji w Siofok (Węgry) w 2005 roku i przypada w pierwszy czwartek lutego każdego roku.
światowy Dzień Wyborów przypomina o powszechnym prawie obywateli do udziału w wyborach i ma na celu umacnianie procesu demokracji na świecie, poszerzanie wiedzy wyborczej i promowanie udziału wyborców w głosowaniu.

Galeria - Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Już po raz piaty Gminne Przedszkole w Jarczowie i Samorządowy Ośrodek Kultury zorganizował Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Tradycyjnie w role królów wcieliły się władze gminy Przewodniczący Rady Gminy Lesław Rachański Wójt Gminy Zdzisław Wojnar oraz przedstawiciel Rady Rodziców z Gminnego Przedszkola p Piotr Daczyszyn. Orszak przeszedł ulicami: 3-go Maja, Szkolną i Piłsudskiego do Ośrodka Kultury w Jarczowie, w którym rozpoczął się  Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Jako pierwsza wystąpiła grupa kolędnicza składająca się z dzieci rodziców i pracowników Gminnego Przedszkola następujące zaprezentowały się zespoły ludowe: Honoratki z z Koloni Gródek , Malwy z Jurowa, Stokrotki z Chodywaniec, Jarczowianki z Jarczowa, Czerwona Jarzębina z Jarczowa Kolonii II i Korhyń, Wierszczyckie Echo z Wierszczycy  oraz chór Bojary  działające przy parafii w Jarczowie. Jak zwykle największa owacje zebrały Jarczowskie słowiki – dzieci z ogniska muzycznego działającego przy SOK w Jarczowie i młodzież Młode Pokolenie również SOK Jarczów. Swój debiut na scenie miała grupa taneczna „Orląt” pod kierownictwem pani Barbary Iwuły.
Przegląd nie ma charakteru konkursu ma na celu promowanie lokalnej twórczości i potrzymanie tradycji kolędowania. Wszystkie zespoły otrzymały słodkie upominki za udział. Natomiast dla wszystkich uczestników przewidziany był gorący poczęstunek.


Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Wójt Gminy Jarczów
Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie
Gminne Przedszkole w Jarczowie

Zapraszają

Mieszkańców Gminy Jarczów
na

Orszak Trzech Króli
i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
który odbędzie się 6 stycznia 2016 roku
Zbiórka uczestników przy Gminnym Przedszkolu w Jarczowie
o godz 12.30


Plakat

XI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2015r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
 • uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok.
  Pozostałe tematy:
 1. uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2016 rok,
 2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wyjazd zespołu śpiewaczego Jarczowianki z Jarczowa do Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lub

W dniu 11 grudnia 2015r Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie zorganizował wyjazd zespołu śpiewaczego „Jarczowianki” z Jarczowa do Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lub. Panie z zespoły zaprezentowały rękodzieło bożonarodzeniowe, przygotowały smakołyki dla dzieci jak też wystąpiły z koncertem pieśni ludowych. Na spotkaniu z Dyrekcją Przedszkola nawiązana została współpraca pomiędzy placówkami.Więcej zdjęć do pobrania:
Wyjazd Jarczowianki 11.12.2015r.

Wygenerowano w sekund: 0.18
655,974 Unikalnych wizyt