Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP

Bannery

Ankieta

Szanowni Państwo, Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą nasz Urząd jest dostosowywanie realizowanych przez nas zadań do oczekiwań Klientów. W związku z tym oddajemy do państwa dyspozycji anonimową ankietę do wypełnienia online
Adres ankiety: http://gmina-jarczow.pl/ankieta/
O kod niezbędny do wypełnienia ankiety należy pytać w sekretariacie Urzędu Gminy podczas Państwa wizyty w naszym Urzędzie.

Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Kino na sianie 2015 (dla dzieci)

Kino na sianie
dla dzieci

28 sierpnia (piątek)
o godz. 20.00
w Jarczowie

„Skok przez płot”

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zamościu

Dożynki 2015

Harmonogram Konsultacji Społecznych LGD Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”

Konsultacje dot. Strategii Rozwoju Gminy Jarczów

VII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
12 sierpnia 2015r.
o godzinie 9:00
odbędzie się VII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 8. Wnioski radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Zamość,
  2. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Haracleum sosnowskyi) z terenu gminy Jarczów,
  3. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  4. w sprawie podjęcia współpracy w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”,
  5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Bezpłatne badanie słuchu 24.07.2015 [przeniesione z 17.07.2015]

Powiatowe Świtęo Sportu - Lubycza Królewska 2015

Informacja o złożeniu wniosku o Grant

Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie informuje, że został złożony wniosek do konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.. Celem konkursu grantowego jest pobudzenie w społecznościach lokalnych działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej

Nazwa projektu: Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Jarczów


Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:
Marcin Kendziera - osoba odpowiedzialna za projekt
Katarzyna Dziura - Kierownik SOK w Jarczowie

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie złożonego przez nas wniosku


Bezpłatne badanie słuchu 17-07-2015 [ZMIANA TERMINU - 24.07.2015r.]

Wyniki: Święto sportu i Zawody pożarnicze 2015

Dnia 5 lipca 2015 roku na boisku sportowym w Jarczowie odbyły się ćwiczenia sportowo pożarnicze i gminne święto sportu.

W ćwiczeniach wzięło udział 11 jednostek OSP z terenu gminy oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
 1. miejsce zajęła jednostka OSP Wierszczyca
 2. miejsce zajęła jednostka OSP Jurów
 3. miejsce zajęła jednostka OSP Łubcze
 1. miejsce zajęła MDP z Łubcza
 2. miejsce zajęła MDP z Jarczowa
 3. miejsce zajęła MDP z Wierszczycy

Turnieje w czasie Święta Sportu:
  Turniej Piłki Nożnej chłopców do lat 16 o Puchar Prezesa SKS "Szyszła":
 1. Jarczów drużyna II
 2. Jarczów drużyna I
 3. Jarczów drużyna III
  Turniej Piłki Nożnej mężczyzn o Puchar Prezesa GLKS "GRAF":
 1. Chodywańce
 2. Jarczów
 3. Plebanka
Wygenerowano w sekund: 0.02
536,271 Unikalnych wizyt