Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP

Aktualności - linki

Bannery

certyfikat eurorenomaAnkieta

Szanowni Państwo, Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą nasz Urząd jest dostosowywanie realizowanych przez nas zadań do oczekiwań Klientów. W związku z tym oddajemy do państwa dyspozycji anonimową ankietę do wypełnienia online
Adres ankiety: http://gmina-jarczow.pl/ankieta/
O kod niezbędny do wypełnienia ankiety należy pytać w sekretariacie Urzędu Gminy podczas Państwa wizyty w naszym Urzędzie.

Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwiąć kliknij +, zwiń klikając -)

II Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
11 grudnia 2014r.
o godzinie 12:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radną nieobecną na I sesji Rady Gminy Panią Marzenę Patron.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania- podjęcie stosownych uchwał:
  1. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania,
  2. w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
 7. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie Gminy Jarczów,
  3. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  4. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok”,
  5. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżaw,
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/147/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
  7. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów,
  8. w sprawie ustalenia diet radnych oraz ryczałtu Przewodniczacego Rady Gminy,
  9. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów.
 8. Dyskusja
 9. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Mikołajki i Konkurs Bożonarodzeniowy 2014

I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
1 grudnia 2014r.
o godzinie 10:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:

 1. złożenie ślubowania przez radnych,
 2. złożenie ślubowania przez Wójta,
 3. ukonstytuowanie się Rady Gminy


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Andrzejki 2014

11 listopada 2014r.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i nnymi ..."

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim - rekrutacja na szkolenie

Konkurs o stypendia EDPR

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i nnymi ..."

Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego 2014/2015


„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury
Całkowita wartość budżetu na realizację projektu wynosi 15 781 257 CHF (45 229 083 PLN)


   Źródła finansowania:
85 % - Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
15 % - Budżet województwa


Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2012 r. - 30 czerwiec 2016 r.
Projekt jest obecnie na etapie finalnej oceny przez stronę szwajcarską.
Projekt ma zasięg regionalny i będzie realizowany na terenie województwa lubelski

Nabór wniosków 3 XI - 28 XI 2013r.


Materiały informacyjne na rok 2015:
Materiały (plik *.zip)

Wzory wniosku oraz innych dokumentów dostępne są na stronie internetowej – www.azbest.lubelskie.pl

Galeria z Dożynek Gminnych 2014

Dnia 24 sierpnia w Jurowie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne
oto galeria z tego wydarzenia:Całość galerii do pobrania: Galeria Dożynki 2014

Wygenerowano w sekund: 0.02
399,781 Unikalnych wizyt