Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP

Aktualności - linki

Bannery

certyfikat eurorenomaAnkieta

Szanowni Państwo, Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą nasz Urząd jest dostosowywanie realizowanych przez nas zadań do oczekiwań Klientów. W związku z tym oddajemy do państwa dyspozycji anonimową ankietę do wypełnienia online
Adres ankiety: http://gmina-jarczow.pl/ankieta/
O kod niezbędny do wypełnienia ankiety należy pytać w sekretariacie Urzędu Gminy podczas Państwa wizyty w naszym Urzędzie.

Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwiąć kliknij +, zwiń klikając -)

Rodzinne Biesiadowanie

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Wniosek o wydanie karty: Wniosek

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach konsultacji:
Informacja

VII Święto Sportu i Zawody Pożarnicze

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Jarczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Jarczów i podmiotami działającymi na terenie Gminy Jarczów w sferze pomocy społecznej projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 9 czerwca 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie BIP UG Jarczów: Konsultacje społeczne strategia

Wieczorek taneczny 7 czerwca 2014

Galeria z obchodów Dznia Dziecka 2014

W dniu 2 czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyły się obchody dnia dziecka poniżej galeria z tego wydarzenia:


Całość galerii do pobrania: Galeria Dzień Dziecka 2014

Informacja o I naborze wniosków w 2014 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej"


 

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”

wniosków o przyznanie pomocy

 

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działania:

 

Małe projekty – limit środków – 70 500,00 zł

Odnowa i rozwój wsi – limit środków – 89 879,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków – 192 500,00 zł

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 12 maja 2014 r. do 27 maja 2014 r.

2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej”, Łaszczów, ul. Krótka 2, 22-650 Łaszczów

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5. Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „G 6 Grzędy Sokalskiej” www.stowarzyszenieg6.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na stronie internetowej www.stowarzyszenieg6.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl.

7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: operacja musi uzyskać na etapie oceny na podstawie kryteriów wyboru min. 10 % maksymalnej liczby pkt.

 

Wszyskie potrzebne dokumenty znajdują się w menu -> Nabór Wniosków -> Małe projekty
Wszyskie potrzebne dokumenty znajdują się w menu -> Nabór Wniosków -> Odnowa i rozwój
Wszyskie potrzebne dokumenty znajdują się w menu -> Nabór Wniosków -> Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Żródło: www.stowarzyszenieg6.pl

Spotkanie w sprawie opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2014-2020

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2014r. o godz. 10:00 w sali narad budynku Urzędu Gminy Jarczów odbędzie się spotkanie dotyczące opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2014-2020.

Wszystkich chętnych mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w spotkaniu.


XXX Sesja Rady Gminy Jarczów

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
15 kwietnia 2014r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy JarczówProponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na wnioski radnych
 10. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Doraźnej powołanej przez Radę Gminy do zbadania skargi Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „SZYSZŁA” w Jarczowie na działania Wójta
 11. Dyskusja .
 12. Przedstawienie informacji na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 r.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „SZYSZŁA” w Jarczowie na działania Wójta,
  2. w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jarczów w 2014 roku.
  3. w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną Gminy Vaniv,województwo Lwowskie – Ukraina
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

"MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ" organizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Szyszła"

Wygenerowano w sekund: 0.03
329,028 Unikalnych wizyt