Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017

Wójt Gminy Jarczów ogłasza wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2017 roku (ogłoszonego w dniu 19.01.2017r).
Szczegóły

Projekt "Droga do sukcesu"

XIX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
21 lutego 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017- podjęcie stosownej uchwały.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w latach 2015 -2016.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2016 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku, dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość (z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych),
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Zamość (z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt),
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli, będących mieszkańcami Gminy Jarczów.
 16. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Spotkanie Informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom

X Memoriał Jana Kostura - 2017

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Nowe usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż Firmę przez telefon

Zaproszenie na szkolenie LODR

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2017

Wójt Gminy Jarczów ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2017 roku oraz zaproszenie do wskazania osoby w pracy komisji konkursowej
Szczegóły

Apel do hodowców drobiu dotyczący ptasiej grypy

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Pełna treść ulotki
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2017

Wygenerowano w sekund: 0.02
930,633 Unikalnych wizyt