Portal Gminy Jarczów

Komunikat o zawieszeniu dyżurów lekarskich

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433).

Treść informacji

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

U W A G A !


Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach są zawieszone, mogą wystąpić o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 procent wynagrodzenia. Aby go otrzymać wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy.
Rządowa specustawa w sprawie koronawirusa wprowadziła rozwiązanie zapewniające rodzicom prawo do skorzystania z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego (niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki). Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jednak można go otrzymać tylko na dziecko poniżej 8 roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka). Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki. Wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.
Jeżeli rodzic jest zatrudniony, wówczas wniosek o wypłatę zasiłku dostarcza swojemu pracodawcy. Zleceniobiorca powinien poinformować swojego zleceniodawcę. Jeśli natomiast rodzic prowadzi działalność pozarolniczą, wówczas wniosek składa w ZUS.

Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata zasiłku.

Pobierz wzór oświadczenia:
Strona www.infor.pl
Strona www.zus.pl

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ pod numerem telefonu 84 6634391.

Informacja dotycząca pandemi koronowirusa SARS-CoV-2

Szanowni Państwo!
Informuję, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nasz urząd oraz podległe mu jednostki przechodzą w tryb działania kryzysowego.
Musimy zachować spokój, przestrzegać zaleceń odpowiednich służb, a przede wszystkim nie popadać w panikę.
Powinniśmy być gotowi na to, że w ciągu najbliższych dni liczba zarażonych będzie wzrastać, jak również na to, że wirus pojawi się na terenie naszego powiatu lub gminy.
Jeszcze raz proszę o zachowanie wszelkiej ostrożności.

Wójt Gminy Jarczów
Tomasz Tyrka

Szkolenie chemizacyjne 03.03.2020 r.

XIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

Regulamin Memoriału im. Jana Kostura w tenisie stołowym 2020 rok

Konferencja "Technologia upraw fasoli wielokwiatowej"

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XX edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na stronie CDR:
https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Zawiadomienie o likwidacji szkół

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego o Koronawirusie

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,757,713 Unikalnych wizyt