Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

27 listopada 2020 r. o godzinie 10:00,

w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jarczowie odbędzie się XVII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Przedstawienie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Jarczów.
 8. Omówienie kwestii wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „ROZTOCZE”.
 9. Omówienie propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów na lata 2021-2027.
 10. Informacja na temat przystąpienia Gminy Jarczów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 11. Dyskusja
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Jarczów,
  • w sprawie wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „ROZTOCZE”,
  • w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Jarczów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr XI/75/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.