Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,

że dnia 29 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się

XXIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

 PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
 6. Zapytania i wnioski radnych.
 7. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie propozycji zmian stawek podatkowych na 2022 rok.
 8. Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Jarczów w sprawie proponowanych stawek podatkowych na 2022 rok.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
  4. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030,
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
  7. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/99/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
  8. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Chodywańce- w części dotyczącej jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata,
  9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  10. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  12. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie