Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2022

  KOMUNIKAT

  LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

    

  Informuję, że w dniach od 7 do 9 kwietnia 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w liczbie 30 dawek na  1 km
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych 
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu 
  • Nie wolno dotykać szczepionki 
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką ,należy              natychmiast dokładnie umyć wodą  z mydłem 
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie  dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę 

   

  * Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, https://wiwlublin.bip.gov.pl/

  Czytaj Więcej o: Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2022
 • XXVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 18 marca 2022 r. 
  o godzinie 10:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy na temat aktualnej sytuacji w gminie wynikającej z zagrożenia konfliktem zbrojnym Ukrainy i Rosji.
  5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Jarczowie za 2021 rok, oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
  8. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 wraz z podjęciem uchwały. Dokument strategii dostępny jest w wersji elektronicznej w Biurze Rady Gminy Jarczów.
  9. Dyskusja
  10. Zapytania i wnioski radnych.
  11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  12. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
   3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
   4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie  obrad
  Czytaj Więcej o: XXVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)