Gmina Jarczów

Raport z konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”