Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • "Czytam sobie - czytam Tobie, czyli o wielkiej roli książki w życiu człowieka"

  Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie w ramach rządowego programu Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury realizował  zadanie: "Czytam sobie - czytam Tobie, czyli o wielkiej roli książki w życiu człowieka".

   

  Szczegóły oraz galeria w rozwinięciu wiadomości

  Czytaj Więcej o: "Czytam sobie - czytam Tobie, czyli o wielkiej roli książki w życiu człowieka"
 • XXXII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,
  że dnia 7 października 2022 r. o godzinie 9:00
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
  odbędzie się XXXII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Informacja Wójta na temat aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej gminy.
  6. Informacja o wynikach analizowanych oświadczeń majątkowych.
  7. Zapytania i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie obrad.
  Czytaj Więcej o: XXXII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • XXXI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  16 września 2022 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

   odbędzie się XXXI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2022:
   • odczytanie opinii RIO,
   • odczytanie opinii Komisji Budżetu.
  7. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jarczów w roku szkolnym 2021/2022 (w tym sprawozdanie z działalności Gminnego Przedszkola w Jarczowie).
  8. Dyskusja
  9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  10. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarczów z dnia 30 kwietnia 2021 r. Nr XX/156/21 (Dz. U. Woj. Lub. Poz. 2160) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   2. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarczów na rok szkolny 2022/2023,
   3. w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/134/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   4. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”,
   5. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/220/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
   6. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
   7. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
   8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
   9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  11. Sprawy różne.
  12. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXXI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)