Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • XXX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE
              Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
  24 czerwca 2022 r.  o godzinie 11:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
   odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów (sesja absolutoryjna).

   

  1. Proponowany porządek obrad na sesję absolutoryjną:
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Zapytania i wnioski radnych.
  7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jarczów za 2021 rok.
  8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jarczów.
   1. głosy radnych,
   2. głosy mieszkańców.
  9. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
  10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
  11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
  12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  13. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
  14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  17. Dyskusja
  18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jarczów z wykonania budżetu za 2021 rok.
  19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  20. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  21. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
   2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach działających na terenie Gminy Jarczów,
   3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022,
   4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/220/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  22. Sprawy różne.
  23. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Informacja o niezdatności do spożycia wody z wodociągu Łubcze

  UWAGA !!!

  WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA !

   

  Urząd Gminy w Jarczowie informuje, że woda z ujęcia w Łubczu nie nadaje się do spożycia. Wodę można używać wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) czy spłukiwania toalet.

   Dla mieszkańców niżej wymienionych miejscowości wyznacza się zastępcze  punkty poboru wody:

  • Hydrant przy budynku byłej Szkoły w Chodywańcach.
  • Hydrant przy budynku Remizo-Świetlicy w Gródku.

  Miejscowości obsługiwane przez wodociąg:

  • Łubcze
  • Szlatyn
  • Wierszczyca
  • Jarczów
  • Jurów
  • Jarczów- Kolonia Pierwsza
  • Zawady
  • Jarczów-Kolonia Druga
  • Korhynie
  • Nowy Przeorsk

  DO ODWOŁANIA !!!

  Komunikat Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/komunikat-nr-1-o-jakosci-wody-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-lubcze-gm-jarczow-pow-tomaszowski

  Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim: https://gmina-jarczow.pl/container/2022/Decyzja-Gmina-Jarczow-wodociag-06.2022.pdf?noc=1654866722

  Czytaj Więcej o: Informacja o niezdatności do spożycia wody z wodociągu Łubcze
 • Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Co to jest CEEB?

  Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

  Kto musi złożyć deklarację?

  Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

  Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

  Jak złożyć deklarację?

  Czytaj Więcej o: Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)