Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

   

  Udział w spisie jest obowiązkowy.

  Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

   

  Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

  Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

   

  Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

   

  Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

   

  Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

   

  Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

   

  Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?

  Zapoznać się z ustawą spisową?

  Zweryfikować rachmistrza?

  Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

  Czytaj Więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • XIX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  26 lutego 2021 r. o godzinie 10:00

  w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2020 roku.
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2020 r., oraz Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
  9. Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

  10. Dyskusja.
  11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  12. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
   3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
   4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
   5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
   6. w sprawie przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała zostanie przedstawiona w całości na sesji),
   7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Czytaj Więcej o: XIX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)