Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy!

  Bez Ciebie im nie pomożemy. Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy! Brakuje 8 tys. osób

  Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

  – Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc  mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.

  Bez wolontariuszy nie poznamy kolejnych historii, nie dotrzemy ze wsparciem. Bez Ciebie im nie pomożemy. Wejdź na www.superw.pl i zgłoś się do wolontariatu. To już ostatni moment.

  Bez wolontariuszy skala pomocy będzie w tym roku mniejsza

  Dzieci, które w siebie nie wierzą, wchodzą w nowy rok szkolny z dodatkowym bagażem trudnych emocji po miesiącach nauki zdalnej. Rodziny nie wiedzą, czy uda im się przetrwać zimę, kiedy pieniędzy nie wystarcza nawet na jedzenie, nie mówiąc o odłożeniu na opał. Właśnie takie osoby chce objąć wsparciem Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości.

  Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna Paczka może dotrzeć jedynie do 8 tys. rodzin, to o 60% mniej niż w poprzednim roku. Skala pomocy może być w tym roku zdecydowanie mniejsza także w Akademii Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, wsparciem zostanie objętych o 1600 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej edycji.

  Nie pozwól, by najbardziej potrzebujący zostali bez pomocy. Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wolontariatu w Szlachetnej Paczce lub Akademii Przyszłości.

  Kryzys dobroczynności?

  Dobroczynność może znaleźć się w kryzysie – taki wniosek płynie z nowego Raportu o Obojętnieniu przygotowanego przez Szlachetną Paczkę. Ponad 40% organizacji społecznych zawiesiło swoje działania sprzed pandemii. W wielu z nich brakuje wolontariuszy. Szycie maseczek, robienie zakupów seniorom, rozwożenie obiadów medykom, wyprowadzanie psów sąsiadom – na początku pandemii wielu z nas przejęło się losem potrzebujących. To był nasz zryw, narodowe powstanie przeciw lękowi i bierności. Jak każdy zryw i ten był jednak krótkotrwały.  Przez zmęczenie, niepewność, ograniczony czas czy fundusze Polacy obojętnieją na potrzeby najsłabszych.

  Osób potrzebujących nowej nadziei są tysiące. To pani Agnieszki, której mąż w maju 2021 roku zginął w wypadku. Została sama – z dwiema córeczkami na utrzymaniu, bez środków do życia. To pan Zdzisław, który przez pandemię i niepełnosprawność nie może znaleźć pracy. To Kacper, który chciałby, żeby rodzice byli z niego dumni, ale odkąd wzięli rozwód, trudno mu skupić się na czymkolwiek. Takich osób jak pani Agnieszka, pan Zdzisław czy Kacper są tysiące, natomiast przez pandemię wiele organizacji ograniczyło swoją działalność. Jeżeli my nie pomożemy najbardziej potrzebującym rodzinom i dzieciom, mogą zostać ze swoimi trudnościami zupełnie same.  

  Jak zostać wolontariuszem?

  Bez wolontariuszy mądra pomoc nie jest możliwa. To oni docierają do rodzin zgłoszonych do Szlachetnej Paczki, poznają bliżej ich historie, pośredniczą w przekazywaniu paczek, a co najważniejsze – dają nadzieję i impuls do wyjścia z trudnej sytuacji. To oni spotykają się z dziećmi z Akademii Przyszłości, pomagając im odkryć mocne strony i zbudować poczucie własnej wartości. Każdy wolontariusz ma realny wpływ na życie konkretnych osób z najbliższej okolicy. Zostając wolontariuszem, możesz zmienić ich historie, przywrócić siłę i godność, odnaleźć radość czy pewność siebie. Każdy wolontariusz Paczki to szansa za zmianę w życiu 2-3 rodzin w potrzebie. Każdy wolontariusz Akademii to szansa na to, by jedno konkretne dziecko odzyskało wiarę we własne możliwości.

  Potrzebni są wolontariusze, którzy działają w całej Polsce – w dużych i średnich miastach, w małych miejscowościach, na wsi. Wszędzie tam, gdzie pomoc jest niezbędna. Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. Wolontariuszem może zostać każdy i z powiedzeniem łączyć pomoc potrzebującym z nauką, pracą i obowiązkami codzienności.

  Pilnie poszukujemy blisko 10 tys. wolontariuszy Paczki i Akademii z całej Polski. Bez nich, bez Ciebie, nie pomożemy tysiącom rodzin i dzieci.  Wejdź na www.superw.pl i dołącz do wolontariatu.Liczy się każde zgłoszenie, nie czekaj!

  Czytaj Więcej o: Szlachetna Paczka pilnie poszukuje wolontariuszy!
 • Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027

  Wójt Gminy Jarczów działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Uchwałą Nr XIX/144/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 oraz Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Jarczów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 zaprasza mieszkańców Gminy Jarczów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021 - 2027.

  Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

  Kto może wziąć udział:  Wszyscy zainteresowani.

  Przebieg konsultacji:

  • Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od
   29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. Wypełniony formularz należy:
   • przesłać na adres Urząd Gminy Jarczów ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
   • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jarczów
   • przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

  Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

  • Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027, odbędzie się w dniu  1 października 2021 r godzina 12.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie.

  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 oraz formularz uwag będzie dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Jarczów

  Kontakt:

  Urząd Gminy Jarczów,  ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, tel. 84 663 45 19, mail: ug@gmina-jarczow.pl

  Czytaj Więcej o: Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027
 • XXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  1 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie,

   odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021:
   • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   • opinia Komisji Budżetu Rady Gminy Jarczów.
  7. Dyskusja.
  8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”,
   2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej własność gminy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
   3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie obrad.
  Czytaj Więcej o: XXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)