Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • XVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  30 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

  w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029:
   1. odczytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029
   2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i możliwości sfinansowania deficytu,
   3. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
   4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  7. UCHWALENIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2021:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
   2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
   3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
   4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  8. Informacja z działalności Rady Gminy Jarczów oraz uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok:
   1. przedstawienie informacji z działalności rady i projektu planu pracy Rady przez Przewodniczącego Rady Gminy,
   2. zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
  9. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok:
   1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących oraz ich zatwierdzenie przez Radę Gminy.
  10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  11. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Jarczów Nr VI/45/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie ustalenia na rok 2021 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jarczów,
   3. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gminy Jarczów,
   4. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego,
   6. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/75/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
   7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Czytaj Więcej o: XVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

  Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

  Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

  Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

  Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

  Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

  Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Obrazek przedstawiający matkę uczącą się z córką przy laptopie. Treść zawarta na banerze jest taka sama jak w informacji opisowej.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
 • Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. diagnozy problemów społecznych na terenie naszje gminy.

  Szanowni Państwo!

  W związku z koniecznością utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy”  niezbędne jest opracowanie „Diagnozy problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

  Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań,
  a następnie kliknąć „wyślij”.

  LINK: https://jarczowmieszkancy.webankieta.pl/

  Czytaj Więcej o: Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. diagnozy problemów społecznych na terenie naszje gminy.