Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • XXV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,
  że dnia 3  grudnia 2021 r. o godzinie 10:00
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
  odbędzie się XXV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie gospodarki odpadami
   i podejmowanych uchwał w tej sprawie.
  7. Dyskusja.
  8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia ”Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarczów„
   2. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
   3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   4. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarczów,
   6. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Jarczów zgodnie
    z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r.,
   7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Jarczów,
   8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
   9. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy rożne.
  11. Zamknięcie obrad.
  Czytaj Więcej o: XXV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027

  Konsultacje społeczne projektu dokumentu rozpoczęły się w dniu 29 września 2021 r.

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano również organizację spotkania konsultacyjnego (stacjonarnego) w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027, które odbyło się w dniu  01 października 2021 r. o godzinie 12.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie. Konsultacje społeczne skierowane zostały do wszystkich zainteresowanych. Jednakże, mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach  osoby, które chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym miały obowiązek zachowania dystansu jak również noszenia maseczek ochronnych. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

  Projekt Strategii Gminy Jarczów na lata 2021-2027 przesłany został również do sąsiednich Gmin oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu wydania opinii.

  W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych żaden podmiot/osoba fizyczna/ jednostka samorządu terytorialnego nie wnieśli uwag czy propozycji zmiany do przedłożonego projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027.

  Pełna treść sprawozdania została zamieszczona na stronie BIP naszego urzędu.

  Link do treści sprawozdania: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027

  Czytaj Więcej o: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027
 • Niepodległa do Hymnu! Dołącz do akcji 11 listopada

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do korzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych z okolicznościowego spotu zapraszającego do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości i zaśpiewania wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Do świętowania zapraszają polscy olimpijczycy.

  Spot "Zaśpiewajmy razem hymn":

  Czytaj Więcej o: Niepodległa do Hymnu! Dołącz do akcji 11 listopada