Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

  Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

  Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

  Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

  Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

  Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

  Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

  Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Obrazek przedstawiający matkę uczącą się z córką przy laptopie. Treść zawarta na banerze jest taka sama jak w informacji opisowej.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej
 • Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. diagnozy problemów społecznych na terenie naszje gminy.

  Szanowni Państwo!

  W związku z koniecznością utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy”  niezbędne jest opracowanie „Diagnozy problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

  Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań,
  a następnie kliknąć „wyślij”.

  LINK: https://jarczowmieszkancy.webankieta.pl/

  Czytaj Więcej o: Prośba o wypełnienie anonimowej ankiety dot. diagnozy problemów społecznych na terenie naszje gminy.
 • XVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  27 listopada 2020 r. o godzinie 10:00,

  w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jarczowie odbędzie się XVII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  7. Przedstawienie Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Jarczów.
  8. Omówienie kwestii wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „ROZTOCZE”.
  9. Omówienie propozycji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów na lata 2021-2027.
  10. Informacja na temat przystąpienia Gminy Jarczów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
  11. Dyskusja
  12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  13. Podjęcie uchwał:
   • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży realizujących obowiązek szkolny na terenie Gminy Jarczów,
   • w sprawie wystąpienia Gminy Jarczów ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „ROZTOCZE”,
   • w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
   • w sprawie przystąpienia Gminy Jarczów do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
   • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
   • w sprawie zmian w uchwale Nr XI/75/19 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
   • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie obrad.

  Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  Czytaj Więcej o: XVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)