Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

  Wójt Gminy Jarczów uprzejmie informuje mieszkańców, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie tj. organ regulujący, decyzją nr LU.RZT.70.301.2021.MW z dnia 22.09.2021 r. ogłoszoną na BIP Wody Polskie dnia 14.10.2021 r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jarczów.
  Taryfa wchodzi w życie z dniem 22.10.2021 r.
  Załącznik: Treść decyzji
  Czytaj Więcej o: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • XXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

              Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,

  że dnia 29 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się

  XXIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

   PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
  6. Zapytania i wnioski radnych.
  7. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie propozycji zmian stawek podatkowych na 2022 rok.
  8. Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Jarczów w sprawie proponowanych stawek podatkowych na 2022 rok.
  9. Dyskusja.
  10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  11. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
   3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
   4. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
   5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030,
   6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
   7. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/99/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
   8. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Chodywańce- w części dotyczącej jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata,
   9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
   10. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
   12. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)